De School
Boomsestraat 4
6613 AH Balgoy
024-6413382
info@bsroncalli.nl

Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders en biedt ondersteuning bij activiteiten, zoals: Sinterklaas, schoolreisjes, kerst, carnaval enzovoort. De extra kosten voor de activiteiten worden betaald uit de inkomsten van de 'vrijwillige ouderbijdrage'. De financiële administratie van de ouderbijdrage wordt door de oudervereniging verzorgd.
Een aantal keren per schooljaar komt de oudervereniging bij elkaar om de voortgang van de activiteiten te bespreken. Bij deze vergaderingen is meestal een leerkracht aanwezig.
 

Oudervereniging
Voorzitter:                    Mieke van Haren                     

Leden:                          Michele Goeman            

Esther Loeffen                

Debbie Reuvers                 

Elma van den Berg

Sheila Toonen
 
Gemma Jansen
 
Annelieke Walraven


Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons dan een e-mail naar or.roncalli@kansenkleur.nl                   


Ouderbijdrage

Om de activiteiten van de Oudervereniging te kunnen organiseren, vragen we een ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2017-2018 wordt er per leerling een bedrag van €20, - gevraagd. Voor kinderen die na 1 februari op school komen, wordt de helft van deze bijdrage gerekend.

De ouderbijdrage is onmisbaar voor de school, maar heeft een vrijwillig karakter.

U kunt de ouderbijdrage overmaken vóór 1 november 2017, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2017-2018’ en de naam van het kind.

Het rekeningnummer is:
Rabobank 
IBAN:  NL92RABO 0135467241

T.n.v.BS Roncalli Balgoij
O.v.v Ouderbijdrage 2017-2018 en de naam van uw kind(eren).

Activiteiten
Verdeling ouders oudervereniging en leerkrachten:
Schoolfotograaf:                         
Kinderboekenweek:                    Ingrid, Mieke en Trees
Sinterklaas:                                 Elma, Mieke, Sheila en Trees
Kerstmis:                                    Ingrid, Esther, Helmy en Nanneke 
Carnaval:                                    Debbie, Mieke en Trees
Kledingactie:                               Ingrid
Pasen:                                         Sheila en Nanneke 
Schoolreisje:                               Debbie, Elma, Nanneke en Angelique
Sportdag:                                     Ingrid, Esther, en Angelique                                                                              (met medewerking van Piet Derks)
Grote schoonmaak:                      Ingrid
Schoolversiering:                         Sheila
Nieuwsbrief input OV:                 Mieke
Verjaardagen leerkrachten/ 
ondersteunend personeel:           Mieke        


 
Rechtstreeks een vraag aan de oudervereniging, klik hier ...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw op de website

Agenda